Home » เอกสารที่ใช้

เอกสารที่ใช้

เอกสารจำเป็นที่ใช้ขายรถ

เอกสารที่ใช้ขายรถ, เอกสารขายรถมือสอง, อยากขายรถติดไฟแนนซ์, ต้องการขายรถ, เช็คราคารถมือสอง, ราคากลางรถมือสอง

รับซื้อรถมือสองทุกรุ่นให้ราคาสูง เอกสารที่ใช้ขายรถ แบ่งเป็น

กรณีมีเล่มคู่มือจดทะเบียนพร้อม

 • คู่มือจดทะเบียนตัวจริง            (เจ้าของรถเซ็นชื่อในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์ )

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด      (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง )

 • หากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง )

กรณียังผ่อนกับไฟแนนซ์อยู่

 • สัญญาเช่าซื้อที่ทำไว้กับไฟแนนซ์

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด        (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง )

 • สำเนาทะเบียนบ้าน  3 ชุด         (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง )

 • สำเนาทะเบียนรถ

 • หากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้นำมาเพิ่มด้วย

เอกสารขายรถที่ทางทีมงานเตรียมเพิ่มเติม

 • หนังสือสัญญาซื้อ-ขาย

 • หนังสือแบบคำขอโอน-รับโอน

 • หนังสือมอบอำนาจ

รับซื้อรถ, รับซื้อรถมือสอง, รับซื้อรถยนต์, ต้องการขายรถบ้าน, อยากขายรถบ้าน, ราคากลางรถมือสอง 2017,

รับซื้อรถ, รับซื้อรถยนต์, รับซื้อรถมือสอง, อยากขายรถบ้าน, ต้องการขายรถบ้าน, ราคากลางรถยนต์มือสอง

เอกสารของลูกค้าทั้งหมด ทางทีมงานเก็บไว้ และดูแลอย่างดี ไม่มีการนำเอกสารสำคัญไปใช้ทำธุรกรรมอย่างอื่นที่ไม่ใช้รถยนต์ โดยเด็ดขาย ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าทางเรารับผิดชอบหลังการขายทุกกรณี

รับซื้อรถยนต์, รับซื้อรถเก่า, รับซื้อรถบ้าน, ต้องการขายรถยนต์, เช็คราคารถมือสอง